AUDYT Spółka z o.o.

90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok. 3

Telefony komórkowe:
516 040 314, 516 040 312, 516 040 313, 516 040 316, 535 040 319

www.audyt.cn.pl      e-mail: audyt@cn.pl

NIP 725-17-82-676      REGON 472337969

KRS 0000195846 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

konto bankowe Spółki: 44 1090 2590 0000 0001 3361 8451
BANK ZACHODNI WBK S.A. Oddział w Łodzi, ul. Bednarska 42

Kapitał zakładowy 50.000zł

ZAPRASZAMY i OFERUJEMY:

  • prowadzenie – pełnej księgowości (posiadamy uprawnienia Ministra Finansów),
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowców i ewidencji VAT,
  • pozostałe usługi księgowe, np. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
  • prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych
  • sporządzanie deklaracji i rocznych zeznań podatkowych– dla Klientów Biura
  • doradztwo podatkowe i w zakresie rachunkowości w pełnym zakresie – dla Klientów Biura, opracowywanie wniosków kredytowych, sporządzanie biznesplanów, rachunków wyników, zestawień przepływów pieniężnych,

 

Informacja o Biurze Księgowym
Biuro działa od 1994 roku. Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg i ewidencji rachunkowych lub tytuły doradców podatkowych.
Staramy się tak prowadzić sprawy naszych klientów, aby dbając o ich interesy optymalnie wykorzystać możliwości stworzone przez obowiązujące prawo podatkowe.
Posiadamy znakomite warunki organizacyjne, sprzętowe i kadrowe dla prowadzenia biura rachunkowego i wykonywania doradztwa podatkowego.
Zapraszamy do odwiedzenia nas w siedzibie Spółki “AUDYT”.

Łódź, 14 grudnia 2017 r.

(strona nie wykorzystuje plików cookie)