ZAPRASZAMY I OFERUJEMY

Prowadzenie Pełnej Księgowoś (posiadamy uprawnienia Ministra Finansów)

Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowych i Ewidencji Vat

Pozostałe Usługi Księgowe, np. prowadzenie rachunków z kontrahentami

Prowadzenie Spraw Płac i Kadr Pracowników

Sporządzanie Deklaracji i Rocznych Zeznań Podatkowych – dla Klientów Biura

Doradztwo Podatkowe w Zakresie Rachunkowości, w pełnym – dla klientów Biura